Audyt EU/UK Reprezentant

Get course
Zapisano się: 0 studentów

Audyt firmy pod kątem podlegania obowiązkowi posiadania EU/UK Reprezentanta.

Ta usługa jest odpowiednia dla:

  • firmy, które mają swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii, ale sprzedają usługi lub produkty – lub oferują je bezpłatnie – osobom mieszkającym w Unii Europejskiej
  • firmy z siedzibą w Unii Europejskiej, które sprzedają usługi lub produkty – lub oferują je bezpłatnie – osobom mieszkającym w Wielkiej Brytanii.

WAŻNE!!

Obowiązek wyznaczenia Reprezentanta w EU lub UK dotyczy nie tylko tych działalności, które sprzedają swoje produkty lub usługi, a nie mają swojej siedziby na danym terenie, ale także tych firm, które przetwarzają dane osób nie prowadząc żadnej sprzedaży – dobrym przykładem jest tu właśnie BLOG o międzynarodowym zasięgu.

Kogo dotyczy obowiązek?

Zgodnie z art. 27 GDPR / UK GDPR obowiązek ten dotyczy większości firm, które nie mają siedziby w UE/UK, a przetwarzają dane osobowe w związku z monitorowaniem zachowania lub w związku z oferowaniem towarów lub usług bezpośrednio osobom, których dane dotyczą – w UE/UK.

Nie ma przy tym znaczenia, czy firma pobiera opłaty za takie towary czy usługi, czy też nie.

Firmy mogą być zwolnione z obowiązku wynikającego z art. 27 jeśli ich przetwarzanie jest:

– sporadyczne,

– nie obejmuje na dużą skalę przetwarzania szczególnych kategorii danych (takich jak dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia, życia seksualnego lub orientacja seksualna itp.)

– i jest mało prawdopodobne, aby spowodowało naruszenie prywatności.

Firmy powinny dowieść swojego zwolnienia od obowiązku ustanowienia Reprezentanta EU/UK, np. poprzez dokument poaudytowy.

Jaką rolę pełni REPREZENTANT  zgodnie z art. 27 GDPR/UK GDPR?

Wyznaczony Reprezentant pełni w dużej mierze rolę bierną: zostanie wskazany w informacjach o prywatności spółki spoza UE/UK zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. a) i 14 ust. 1 lit. a) – jako osoba do kontaktu – zamiast przedsiębiorstwa spoza UE/UK – w szczególności w odniesieniu do komunikacji z organami nadzorczymi i osobami, których dane dotyczą, w sprawach dotyczących przetwarzania danych w celu zapewnienia zgodności z przepisami [w zakresie obowiązków wynikających z GDPR/UK GDPR zgodnie z art. 4 (17)].

W zakresie pełnionych obowiązków czynnych:

Reprezentant prowadzi ewidencję czynności przetwarzania na rzecz firmy spoza UE/UK (która jest zobowiązana do sporządzenia i udostępnienia takiej dokumentacji zgodnie z art. 30).

Reprezentant będzie też „współpracował” z organem nadzorczym zgodnie z art. 31.

Kogo firmy mogą wyznaczyć jako REPREZENTANTA?

Firmy mogą wyznaczać zarówno osobę fizyczną jak i inną firmę. Reprezentant może mieszkać lub mieć siedzibę w dowolnym miejscu w UE/UK, w którym zamieszkują odpowiednie osoby, których dane dotyczą. Ta sama osoba lub spółka może pełnić funkcję Reprezentanta na podstawie art. 27 oraz Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 37-39.

Jak wyznaczyć?

Firmy mogą dokonać wyznaczenia reprezentanta za pomocą nieformalnego listu, który nie musi zawierać więcej niż jednego zdania.

Art. 27 ust. 1 wymaga jedynie, aby wyznaczenie było „na piśmie”.

Jeżeli firma wyznacza osobę fizyczną lub podmiot niestowarzyszony, powinna również zawrzeć oddzielną umowę o świadczenie usług, aby wyjaśnić obowiązki, wynagrodzenie, prawa do rozwiązania umowy i inne warunki handlowe.

Kara za brak EU/UK REPREZENTANTA?

Podmiot gospodarczy/organizacja, która pomimo objęcia obowiązkiem – nie wyznaczy swojego reprezentanta w EU lub UK – może podlegać karze administracyjnej:

– do 10 mln EURO lub 2 % wartości rocznego obrotu – w EU; lub do 8.7 mln GBP lub 2 % wartości rocznego obrotu – w UK.

 

Więcej o prawie ochrony danych osobowych w Polsce (RODO) lub Wielkiej Brytanii (UK GDPR) możesz przeczytać na naszej drugiej stronie:

Ochrona Danych Osobowych w UK

 

 

Oczywiście - w ciągu maksymalnie 24 godzin od zakupu prześlemy na podany przez Ciebie adres email fakturę - invoice.
Niestety nie. Ze względów wymogów podatkowych sprzedajemy nasze cyfrowe produkty jedynie osobom lub firmom z adresem w Wielkiej Brytanii. Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą i Twoja siedziba jest poza UK - skontaktuj się z nami, aby dokonac zapłaty bezpośrednio na konto bankowe - na podstawie faktury.
Wykonamy dla Ciebie audyt firmy pod kątem podlegania obowiązkowi wyznaczenia EU/UK Reprezentanta. Zakończony on będzie "Raportem Po-Audytowym.