Audyt – zgodność z RODO/UK GDPR

Get course
Zapisano się: 0 studentów

Audyt firmy w UK – pod kątem zgodności działania firmy z prawem GDPR/UK GDPR & Data Protection Act 2018

Ta usługa jest odpowiednia dla:

  • nowych firm
  • już istnieją biznesów, które nie mają pewności w jakim stopniu stosują prawo ochrony danych osobowych
  • firm, które wdrożyły procedury RODO/UK GDPR jako cykliczne sprawdzenie poprawności działania firmy w tym zakresie – zalecane jest przeprowadzanie audytu 1 do roku.

Opracowując audyt Twojej firmy poprosimy Cię o informacje na temat danych osobowych, które w ramach działalności zbierasz od osób fizycznych, w tym klientów i/lub pracowników – kwestionariusz audytowy to formularz z pytaniami, który otrzymasz od nas emailem.

Następnie prześledzimy obieg danych osobowych w Twojej firmie, to jest kto, kiedy oraz w jakim celu ma do nich dostęp.

Ustalimy podstawę prawną, która uzasadnia owo zbieranie przez Ciebie danych osobowych, ich kategorie, cel, w którym możesz je wykorzystywać, a także czas przez jaki masz prawo je przechowywać.

Następnie ustalimy czy jesteś jedynie administratorem czy także przetwarzającym dane osobowe oraz jakie ciążą na Tobie obowiązki z tego tytułu.

Jeśli jest już w Twojej firmie dokumentacja RODO/UK GDPR przeanalizujemy jej zgodność z prawem oraz aktualną działalnością firmy.

Wszystko to opiszemy dla Ciebie w dokumencie “Raport Poaudytowy”, który będzie też zawierał wykaz niezbędnych oraz zalecanych dla Twojej firmy dokumentów GDPR / UK GDPR.

Więcej o prawie ochrony danych osobowych w Polsce (RODO) lub Wielkiej Brytanii (UK GDPR) możesz przeczytać na naszej drugiej stronie:

Ochrona Danych Osobowych w UK

Oczywiście - w ciągu maksymalnie 24 godzin od zakupu prześlemy na podany przez Ciebie adres email fakturę - invoice.
Niestety nie. Ze względów wymogów podatkowych sprzedajemy nasze cyfrowe produkty jedynie osobom lub firmom z adresem w Wielkiej Brytanii. Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą i Twoja siedziba jest poza UK - skontaktuj się z nami, aby dokonac zapłaty bezpośrednio na konto bankowe - na podstawie faktury.
Wykonamy dla Ciebie audyt firmy pod kątem zgodności z prawem ochrony danych osobowych UK GDPR i Data Protection Act 2018. Zakończony on będzie "Raportem Po-Audytowym.