EU Rep – 2w1

Get course
Zapisano się: 0 studentów
Czas trwania: 1h 20 minut
Wykłady: 2

Zestaw:

Umowa EU Reprezentant + 60 minutowa konsultacja online.

1. EU Reprezentant – wzór umowy.

Jeżeli prowadzisz firmę w UK, a znaczna część Twoich klientów mieszka na terenie EU – to zgodnie z Europejskim prawem ochrony danych osobowych (GDPR) być może potrzebujesz EU Reprezentanta.

Kogo dotyczy obowiązek? Zgodnie z art. 27 GDPR obowiązek ten dotyczy większości firm, które nie mają siedziby w UE, a przetwarzają dane osobowe w związku z monitorowaniem zachowania lub w związku z oferowaniem towarów lub usług bezpośrednio osobom, których dane dotyczą w UE. Nie ma przy tym znaczeniaczy firma pobiera opłaty za takie towary czy usługi, czy też nie. Firmy mogą być zwolnione z obowiązku wynikającego z art. 27 jeśli ich przetwarzanie jest:

  • sporadyczne,
  • nie obejmuje na dużą skalę przetwarzania szczególnych kategorii danych (takich jak dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia, życia seksualnego lub orientacja seksualna itp.)
  • i jest mało prawdopodobne, aby spowodowało naruszenie prywatności.

Firmy powinny dowieść swojego zwolnienia od obowiązku ustanowienia Reprezentanta EU np. poprzez dokument poaudytowy.

Jaką rolę pełni REPREZENTANT  zgodnie z art. 27 GDPR?
Wyznaczony Reprezentant pełni w dużej mierze rolę bierną: zostanie wskazany w informacjach o prywatności spółki spoza UE zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. a) i 14 ust. 1 lit. a) – jako osoba do kontaktu – zamiast przedsiębiorstwa spoza UE – w szczególności w odniesieniu do komunikacji z organami nadzorczymi i osobami, których dane dotyczą, w sprawach dotyczących przetwarzania danych w celu zapewnienia zgodności z przepisami [w zakresie obowiązków wynikających z GDPR zgodnie z art. 4 (17)]. W zakresie pełnionych obowiązków czynnych: Reprezentant prowadzi ewidencję czynności przetwarzania na rzecz firmy spoza UE(która jest zobowiązana do sporządzenia i udostępnienia takiej dokumentacji zgodnie z art. 30). Reprezentant będzie też „współpracował” z organem nadzorczym zgodnie z art. 31.
Kogo firmy mogą wyznaczyć jako REPREZENTANTA? Firmy mogą wyznaczać zarówno osobę fizyczną jak i inną firmę. Reprezentant może mieszkać lub mieć siedzibę w dowolnym miejscu w UE, w którym zamieszkują odpowiednie osoby, których dane dotyczą. Ta sama osoba lub spółka może pełnić funkcję Reprezentanta na podstawie art. 27 oraz Inspektora Ochrony Danych (DPO) zgodnie z art. 37-39. Jak wyznaczyć? Firmy mogą dokonać wyznaczenia reprezentanta za pomocą nieformalnego listu, który nie musi zawierać więcej niż jednego zdania. Art. 27 ust. 1 wymaga jedynie, aby wyznaczenie było „na piśmie”. Jeżeli firma wyznacza osobę fizyczną lub podmiot niestowarzyszony, powinna również zawrzeć oddzielną umowę o świadczenie usług, aby wyjaśnić obowiązki, wynagrodzenie, prawa do rozwiązania umowy i inne warunki handlowe. Kara za brak EU REPREZENTANTA? Podmiot gospodarczy/organizacja, która pomimo objęcia obowiązkiem – nie wyznaczy swojego reprezentanta w EU – może podlegać karze administracyjnej: do 10 mln EURO lub 2 % wartości rocznego obrotu – w EU.
 

2. Konsultacja RODO/UK GDPR

W trakcie tej konsultacji omówimy ochronę danych osobowych w Twojej firmie, odpowiem na Twoje szczegółowe pytania dotyczące zagadnienia EU Reprezentanta lub problemu, z którym się spotkałeś. Ten rodzaj konsultacji jest także odpowiedni jeśli chcesz upewnić się, że dobrze przystosowałeś umowę o wyznaczeniu EU Reprezentanta do potrzeb Twojej firmy. W umówionym wcześniej terminie spotkamy się online (lub porozmawiamy telefonicznie, jeśli tak wolisz).

Pobierz umowę i dostosuj

1
Umowa - EU Reprezentant
20 minut

Wybierz termin konsultacji

1
Wybierz termin konsultacji UK GDPR
60 minut
Otrzymasz 12-miesięczny dostęp do 2 produktów - umowy o wyznaczenia EU Reprezentanta do celów ochrony danych osobowych dla swojej brytyjskiej działalności oraz 60 minutową konsultację online.
Oczywiście - w ciągu maksymalnie 24 godzin od zakupu prześlemy na podany przez Ciebie adres email fakturę - invoice.
Niestety nie. Ze względów wymogów podatkowych sprzedajemy nasze cyfrowe produkty jedynie osobom lub firmom z adresem w Wielkiej Brytanii.