Kontrola Kredytowa

Get course
Zapisano się: 0 studentów

Dla kogo?

Zaległe faktury mogą mieć daleko idące konsekwencje dla przedsiębiorstw. Zakłócony przepływ środków pieniężnych może w niektórych przypadkach prowadzić do trudności finansowych i tworzyć złe relacje między klientami i dostawcami.

Zapobieganie to oczywiście najlepszy sposób na zmniejszenie problemy związanego z niezapłaconymi fakturami.

Jeśli prowadzisz sprzedaż dla klientów w UK z odroczonym terminem płatności możesz nam zlecić prowadzenie “Kontroli Kredytowej” w Twojej firmie.

Naszym celem jest poprawa przepływu środków pieniężnych w Twoim biznesie, monitorowanie Twoich klientów ze względu na ich zdolność kreydtową oraz reagowanie w razie braku zapłaty.

W ramach tej stałej usługi:

 • Ustanowimy procedure kontroli kredytowej dopasowaną do Twojej firmy (w porozumieniu z Tobą oraz biorąc pod uwagę specyfikę Twojego biznesu stworzymy regulamin: “Credit Control Procedures”, który udostępniany Twoim klientom, czy ty jako załącznik do umowy o współpracy, czy upubliczniony na Twojej stronie wprowadzi jasność co do tego – jakie terminy płatności oferujesz, od czego jest to uzależnione, wysokość odsetek od zaległych płatności jaką będą musieli zaplacić dłużnicy itp).
 • Przeprowadzimy kontrolę zdolności kredytowej w celu oceny potencjalnych lub istniejących klientów (za każdym razem kiedy rozpoczynasz współpracę z nowym klientem ocenimy jego zdolność kredytową abyś mógł dopasować wartość transakcji z odroczonym terminem płatności jaką przyznajesz temu klientowi).
 • Wyślemy statement of account i wezwania do zapłaty do Twoich dłużników (od razu doliczymy odsetki oraz rekompensatę za zaległą płatność zgodnie z opracowaną wcześniej “Credit Control Procedures” – maksymalnie:
  • Odsetki: 8% powyżej podstawowej stopy Banku Anglii,
  • Rekompensata: Dług do £999.99 GBP: £40 za fakturę
  • Rekompensata:1000–9999,99 GBP: £70 za fakturę
  • Rekompensata:10 000 GBP lub więcej: £100 za fakturę)
 • Wniesiemy sprzeciw do Companies House, aby prawnie zablokować możliwość likwidacji spółki Twojego klienta przed spłatą zobowiązań. Jeśli Twój klient pomimo braku zapłaty za zrealizowane faktury rozpocznie proces zamknięcia firmy w Comapnies House – złożymy sprzeciw, co spowoduje, że firma Twojego dłużnika nie będzie mogła zostać zamknięta.
 • Sporządzać będziemy raporty o przeterminowanych płatnościach.
 • Opracujemy rekomendację kroków prawnych i ich kosztów oraz konsekwencji, gdy konieczne będzie wejście na drogę sądową.

Opłaty

Nasza usługa “Kontroli Kredytowej” (Credit Control) wiąże się ze stałą opłatą, płatną na podstawie faktury przesyłanej do Ciebie co miesiąc.

Wysokość opłaty miesięcznej uzależniamy od wielkości Twojej firmy.

Opłata miesięczna, którą pobieramy, to: 1% obrotu brutto Twojej firmy za ostatni rok podatkowy, nie mniej niż £320 / miesiąc.

Umowę podpisujemy na czas nieokreślony, z dwu miesięcznym okresem wypowiedzenia oraz z mechanizmem ustalania ceny co rok.

Jeśli prowadzimy “Kontrolę Kredytową” Twojej firmy, nie uiszczasz już żadnych innych opłat, które wiążą się z windykacją przedsądową należności.

Dla porówniania opłaty jakie pobieramu od windykacji pojedyńczych faktur, to opłata wstępna £70 za invoice + min. 10% success fee.

Klienci firm, w których profesjonalnie prowadzona jest Credit Control – Kontrola Kredytowa, płacą bardziej terminowo. Dzięki tej usłudze zwiększysz przepływ pieniędzy – cash flow. Twoi dlużnicy zyskają bowiem pewność,  że przeciąganie zapłaty będzie się wiązać z natychmiastową reakcją, a także dodatkowymi kosztami.

Oczywiście - w ciągu maksymalnie 24 godzin od zakupu prześlemy na podany przez Ciebie adres email fakturę - invoice.
Niestety nie. Ze względów wymogów podatkowych sprzedajemy nasze cyfrowe produkty jedynie osobom lub firmom z adresem w Wielkiej Brytanii. Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą i Twoja siedziba jest poza UK - skontaktuj się z nami, aby dokonac zapłaty bezpośrednio na konto bankowe - na podstawie faktury.
Stałe prowadzenie "Kontroli Kredytowej" w Twojej firmie.