Windykacja wierzytelności dla małych firm

Get course
Zapisano się: 0 studentów

Zaległe faktury mogą mieć daleko idące konsekwencje dla przedsiębiorstw, zakłócając przepływ środków pieniężnych, co w niektórych przypadkach może prowadzić do trudności finansowych i tworząc złe relacje między klientami i dostawcami.

Zapobieganie to oczywiście najlepszy sposób na zmniejszenie problemy związanego z niezapłaconymi fakturami.

Zalecamy, abyś miał już wdrożoną skuteczną i proaktywną procedurę kontroli kredytowej oraz jasne warunki płatności. Dobrze też, jeśli sprawdzisz wiarygodność kredytową klienta zanim rozpoczniesz z nim stałą współpracę.

Jeśli jednak brak zapłaty wydaje Ci się zbyt długi – możesz powierzyć mi windykację należności.

Proces odzyskiwania należności:

 • sprawdzimy dłużnika w rejestrze (Companies House)
 • złożymy sprzeciw przeciwko zamknięciu firmy Twojego dłużnika – jeśli on zamknięcie firmy zawnioskował
 • sprawdzimy zdolność kredytową Twojego dłużnika oraz posiadany przez jego firmę majątek
 • skontaktujemy się z Twoim dłużnikiem za pomocą listu tradycyjnego, emaila, wiadomości tekstowej oraz rozmowy telefonicznej
 • zgodnie z Twoimi instrukcjami spróbujemy też wypracować plan spłaty zadłużenia – jeśli natychmiastowa spłata całości zadłużenia będzie niemożliwa
 • natychmiastowo doliczymy odsetki oraz rekompensatę do każdej zaległej faktury. Dlatego nawet jeśli otrzymasz płatność po naszym pierwszym piśmie, odzyskamy dodatkowe kwoty, aby zrekompensować Ci niedogodności związane z opóźnioną płatnością. Wysokość odsetek i rekompensat, jakie możemy doliczyć do opóźnionych płatności, ustala rząd i obecnie wynosi:
 1.  8% powyżej podstawowej stopy Banku Anglii
 2. rekomensata za opóźnienie:
 • Dług do £999.99 GBP: £40 za fakturę
 • 1000–9999,99 GBP: £70 za fakturę
 • 10 000 GBP lub więcej: £100 za fakturę

O kolejnych krokach podejmowanych przez nas będziesz informowany emailem na bieżąco. Jako że nie przechowujemy pieniędzy klientów – to właśnie konto Twojej firmy będzie podane jako właściwe do zapłaty przez Twojego dłużnika.

Nasza opłata “success fee” bedzie następnie płatna przez Ciebie na podstawie faktury wystawionej przez nas i wyslanej do Ciebie emailem.

Jeśli pomimo prób kontaktu z dłużnikiem oraz negocjacji, należność nie będzie odzyskana, przedstawimy Ci możliwości i konsekwencje kolejnych kroków, które możesz podjąć, oraz które możemy w tej sytuacji zarekomendować.

Opłaty, jakie pobieramy za windykację przedsądową:

 • opłata stała £70 płatna zanim podejmiemy jakekolwiek działania
 • opłata procentowa w przypadku odzyskania wierzytelności:
 1. 15% od odzyskanych £500.00 – £5,000
 2. 10% od odzyskanych powyżej £5,000

Jeśli windykacja Twojej wierzytelności okaże się bezskuteczna – jedyną opłatą jaką poniesiesz będzie £70.

Oczywiście - w ciągu maksymalnie 24 godzin od zakupu prześlemy na podany przez Ciebie adres email fakturę - invoice.
Niestety nie. Ze względów wymogów podatkowych sprzedajemy nasze cyfrowe produkty jedynie osobom lub firmom z adresem w Wielkiej Brytanii. Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą i Twoja siedziba jest poza UK - skontaktuj się z nami, aby dokonac zapłaty bezpośrednio na konto bankowe - na podstawie faktury.
Windykacja przedsądowa zaległych faktur dla małych biznesów w UK.