Polityka AI

Niniejsza polityka stanowi wytyczne dotyczące odpowiedzialnego i etycznego wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w naszej firmie. Odzwierciedla ona nasze zaangażowanie w doskonałość, integralność i ciągły rozwój w dziedzinie AI.

Dodatkowo zapewnia, że wszyscy użytkownicy naszej strony internetowej i klienci są świadomi konieczności zaakceptowania całego zestawu polityk jako całości, co zapewnia jasne i kompleksowe zrozumienie sposobu naszego działania oraz interakcji z danymi i użytkownikami.

Nasze Zobowiązanie

Jesteśmy oddani wykorzystywaniu mocy sztucznej inteligencji (AI) w celu wzmocnienia naszych usług doradczych, jednocześnie przestrzegając najwyższych standardów etyki i odpowiedzialności.

Integracja z Innymi Dokumentami

Nasza Polityka AI jest częścią pakietu dokumentów regulujących nasze interakcje z klientami i odwiedzającymi stronę internetową. Pakiet ten obejmuje:

Zasady Etycznego Wykorzystania AI

Wykorzystujemy technologie AI, które są sprawiedliwe, bezstronne i szanują prawa człowieka. Nasze rozwiązania AI są zaprojektowane w celu zwiększenia możliwości ludzkich i poprawy procesów decyzyjnych.

Zasady AI

  • Odpowiedzialność: Ponosimy odpowiedzialność za systemy AI, które wdrażamy, zapewniając, że działają one zgodnie z przeznaczeniem i przynoszą korzyści naszym klientom.
  • Świadomość obowiązków: Bierzemy pełną odpowiedzialność za wyniki naszych narzędzi AI i ciągle monitorujemy ich wpływ.
  • Przejrzystość: Zachowujemy przejrzystość w naszych operacjach AI, dostarczając jasnych wyjaśnień, jak nasze narzędzia AI funkcjonują i jakie decyzje pomagają podejmować. Nasi klienci zasługują na wiedzę o pochodzeniu otrzymywanych informacji.

Szkolenie i Rozwój Pracowników

Inwestujemy w ciągłe programy szkoleniowe i rozwojowe, aby wyposażyć naszych pracowników w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykorzystania i zarządzania technologiami AI.

Zapewnienie Jakości

Zobowiązujemy się do używania tylko sprawdzonych, bezpiecznych i licencjonowanych narzędzi AI. Dokładnie przeglądamy całą dokumentację narzędzi i upewniamy się, że spełniają one nasze standardy jakości i etyczne przed użyciem.

Wykorzystanie Technologii Generatywnej AI

Teksty Tworzone przez Człowieka: Chociaż wykorzystujemy generatory tekstów AI do różnych celów, w tym do tworzenia raportów, artykułów i postów, kładziemy nacisk na podejście skoncentrowane na człowieku:

Nadzór Ekspertów: Nasza treść generowana przez AI podlega nadzorowi Radcy Prawnego Agaty Mazur. W każdym wypadku recenzuje ona i dopracowuje wyniki, aby zapewnić ich dokładność, trafność i zgodność z potrzebami naszych klientów.

Zapewnienie Jakości: Dokładnie sprawdzamy całą treść generowaną przez AI wobec naszych wysokich standardów. Nasz zespół zapewnia, że język, ton i przekaz odzwierciedlają etos naszej firmy.

Treść wizualna generowana przez Sztuczną Inteligencję

W naszej pracy często wykorzystujemy sztuczną inteligencję do generowania obrazów na stronę internetową lub media społecznościowe. Chcemy podkreślić, że naszym celem jest zawsze wiernie i adekwatnie przedstawienie wizualne treści artykułu lub postu. Nie mamy na celu wprowadzania w błąd ani wykorzystywania wizerunku osób. Nasze obrazy są tworzone z myślą o zwiększeniu zrozumienia i zaangażowania, a nie dezinformacji.

Decyzje AI i Proces Odwoławczy

W naszej firmie nie wykorzystujemy systemów Sztucznej Inteligencji (AI) do podejmowania decyzji, jedynie do wsparcia naszych procesów administracyjnych.

Te systemy AI są zaprojektowane do analizowania danych i dostarczania rekomendacji na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów i algorytmów. Nigdy więc AI nie podejmuje autonomicznych decyzji dotyczących osób; czy to z wewnątrz firmy czy też z grona klientów, jedynie wspiera nasz zespół, poprzez automatyzację pracy, pomoc w analizie dużych zbiorów danych,

W naszej firmie nie wykorzystujemy systemów Sztucznej Inteligencji (AI) do podejmowania decyzji, jedynie do wsparcia naszych procesów administracyjnych. AI może nam służyć do:

  • Przeprowadzania wstępnej selekcji dokumentów, gdzie algorytmy mogą identyfikować i segregować dokumenty według określonych kategorii, co ułatwia pracownikom prawnym szybsze dotarcie do potrzebnych informacji.
  • Analizy ryzyka prawnego, przez ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia różnych scenariuszy prawnych na podstawie dostępnych danych, co wspomaga prawników w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
  • Automatyzacji rutynowych zadań, takich jak wypełnianie formularzy czy generowanie standardowych pism, co pozwala zespołowi skupić się na bardziej złożonych aspektach pracy prawniczej.
  • Monitorowania zmian w przepisach prawnych, gdzie systemy AI mogą śledzić aktualizacje w bazach danych prawnych i informować o nich pracowników, zapewniając, że kancelaria zawsze działa zgodnie z najnowszymi regulacjami.
  • Analizy orzecznictwa: Dzięki narzędziom opartym na AI możemy przyspieszyć analizę orzecznictwa, co jest niezwykle ważne w pracy prawnika

Wszystkie te działania są wykonywane pod nadzorem i z wyraźnymi instrukcjami od Radcy Prawnego Agaty Mazur, aby upewnić się, że każde użycie AI jest zgodne z etyką zawodową i przepisami prawa. Naszym celem jest wykorzystanie AI do wsparcia pracy ludzi, a nie zastępowanie ich w procesie decyzyjnym.

Zgodność z Przepisami

Stosujemy się do wszystkich istotnych lokalnych i międzynarodowych przepisów dotyczących AI, zapewniając, że nasze praktyki są legalne i etyczne. Bezpieczeństwo Danych i Prywatność Wdrażamy solidne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych wykorzystywanych przez nasze systemy AI, przestrzegając ścisłych standardów prywatności i regulacji.

Ochrona Danych Osobowych

W naszej firmie traktujemy prywatność danych bardzo poważnie.

Chcemy zapewnić naszych klientów i odwiedzających stronę internetową, że przestrzegamy ścisłych wytycznych dotyczących danych osobowych i narzędzi AI:

Brak Udostępniania Danych Osobowych Narzędziom AI: Nigdy nie udostępniamy żadnych danych osobowych naszym narzędziom AI. Niezależnie od tego, czy są to informacje o kliencie, szczegóły dotyczące pracowników czy inne wrażliwe dane, nasze systemy AI działają niezależnie od informacji osobistych.

Prywatność na każdym etapie: Nasze rozwiązania AI są projektowane z myślą o prywatności. Stosujemy najlepsze praktyki, aby upewnić się, że wszelkie dane wykorzystywane do szkolenia lub wnioskowania pozostają anonimowe i bezpieczne.

Ciągłe Doskonalenie

Jesteśmy oddani ciągłemu doskonaleniu naszych narzędzi i praktyk AI, przyjmując nowe technologie i metodologie, które są zgodne z naszymi wartościami.

Pytania i Wątpliwości

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz wyjaśnień dotyczących jakiejkolwiek z polityk, prosimy nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem kacelaria@polskiprawnik.co.uk

Jesteśmy zobowiązani do dostarczania jasnych i zwięzłych informacji, aby zapewnić przejrzyste i godne zaufania relacje z naszymi klientami i odwiedzającymi.

Data publikacji Polityki  AI: 15.05.2024 r.