Cyber Essentials to program certyfikacyjny, który ma na celu zabezpieczenie organizacji przed podstawowymi zagrożeniami związanymi z cyberprzestrzenią.  Jest to inicjatywa rządowa Wielkiej Brytanii, ale jest dostępna również dla innych organizacji na całym świecie.

Uzyskanie Certyfikatu

Aby zdobyć certyfikat Cyber Essentials, organizacja musi przejść przez proces oceny, który składa się z dwóch etapów:

 1. Wypełnienie autooceny: Organizacja musi odpowiedzieć na pytania dotyczące podstawowych zabezpieczeń cybernetycznych, takich jak konfiguracja firewalla, aktualizacje oprogramowania, zarządzanie hasłami itp. Muszą również dostarczyć dowody i dokumentację potwierdzającą spełnienie tych wymagań.
 2. Ocena zewnętrznego dostawcy: Po wypełnieniu autooceny, organizacja musi skorzystać z usług dostawcy zewnętrznego, który przeprowadzi testy penetracyjne, aby potwierdzić skuteczność zastosowanych zabezpieczeń.

Po pomyślnym przejściu obu etapów organizacja otrzymuje certyfikat Cyber Essentials. Certyfikat ten może pomóc organizacjom w wykazaniu, że podjęły odpowiednie środki w celu ochrony przed cyber-zagrożeniami i że spełniają  podstawowe standardy bezpieczeństwa cybernetycznego.

Certyfikat Cyber Essentials można także otrzymać w wersji wzmocnionej, nazwanej Cyber Essentials Plus, która obejmuje dodatkowe testy penetracyjne przeprowadzane przez niezależnego dostawcę.

Koszt uzyskania Cyber Essentials w Wielkiej Brytanii może się różnić w zależności od firmy lub dostawcy usług, a także od branży i wielkości organizacji certyfikowanej. Jednak ogólnie rzecz biorąc, koszt uzyskania Cyber Essentials może wynosić od około 300 do 1000 funtów

Certyfikaty Cyber Essentials oraz Cyber Essentials Plus jest ważny przez 12 miesięcy. Aby utrzymać certyfikat, musisz regularnie poddawać się audytom i ocenom, aby potwierdzić, że nadal spełniasz wymagania programu.

Kryteria i kroki niezbędne do uzyskania certyfikatu.

Aby uzyskać certyfikat Cyber Essential w Wielkiej Brytanii, musisz spełnić poniższe minimalne kryteria:

 1. Posiadać zabezpieczony system operacyjny (np. oprogramowanie antywirusowe, firewall).
 2. Aktualizować system operacyjny i oprogramowanie regularnie.
 3. Posiadać zabezpieczone ustawienia konfiguracyjne.
 4. Kontrolować dostęp do systemów i danych.
 5. Posiadać kontrolę nad uwierzytelnianiem użytkowników.
 6. Zabezpieczyć dane przed utratą, kradzieżą lub zniszczeniem (np. regularne tworzenie kopii zapasowych).
 7. Posiadać zabezpieczony transfer danych (np. szyfrowanie połączeń).

Aby otrzymać certyfikat Cyber Essentials w Wielkiej Brytanii, należy zastosować się do następujących kroków:

 1. Wybierz dostawcę, który jest akredytowany do przeprowadzania oceny Cyber Essentials. Możesz znaleźć listę takich dostawców na stronie internetowej National Cyber Security Centre (NCSC).
 2. Skontaktuj się z wybranym dostawcą i umów się na przeprowadzenie oceny Cyber Essentials dla Twojej firmy.
 3. Współpracuj z dostawcą, aby przygotować się do oceny. Będziesz musiał wypełnić formularz samodzielnej oceny, który wymaga udzielenia informacji na temat Twojego systemu informatycznego i praktyk bezpieczeństwa.
 4. Dostawca przeprowadzi ocenę, sprawdzając spełnienie wymagań Cyber Essentials. Mogą to obejmować testowanie zabezpieczeń wewnętrznych, przegląd dokumentów i procedur, a także ocenę polityk bezpieczeństwa.
 5. Po zakończeniu oceny, jeśli spełnione są wszystkie wymagania Cyber Essentials, dostawca wyda Ci certyfikat potwierdzający zgodność Twojej firmy z programem.

Korzyści z posiadania certyfikatu Cyber Essentials 

Zwiększa zaufanie klientów: Posiadanie tego certyfikatu wykazuje, że firma posiada podstawową ochronę przed cyberatakami. Klienci czują się bardziej komfortowo, współpracując z firmą, która dba o bezpieczeństwo danych.

Zwiększa wiarygodność: Certyfikat Cyber Essential potwierdza, że firma spełnia określone standardy bezpieczeństwa cybernetycznego. To potwierdzenie wiarygodności może pomóc w przyciąganiu nowych klientów i partnerów biznesowych.

Minimalizuje ryzyko ataków: Posiadanie certyfikatu jest równoznaczne z wdrożeniem podstawowych zabezpieczeń, które pomagają w minimalizowaniu ryzyka cyberataków. Licencjonowane audyty pomagają zidentyfikować i naprawić słabe punkty w infrastrukturze IT.

Odpowiedź na wymagania rządowych kontraktów: Niektóre kontrakty i zamówienia rządowe wymagają od firm posiadania certyfikatu Cyber Essential jako warunku udziału w przetargach. Posiadanie go może zwiększyć szanse na zdobycie takich kontraktów.

Ochrona przed grzywnami: W przypadku wystąpienia naruszenia danych lub ataku na infrastrukturę IT, posiadanie certyfikatu Cyber Essential może pomóc firmie w minimalizacji grzywien i innych sankcji nakładanych przez organy regulacyjne.

Warto zauważyć, że Cyber Essential to podstawowy poziom certyfikacji, a nie gwarancja pełnego bezpieczeństwa. Firma powinna również wdrożyć dodatkowe środki ochrony w zależności od swojego stanu ryzyka i rodzaju działalności.

Biorąc pod uwagę szybki wzrost udziału usług cyfrowych oraz sztucznej inteligencji spodziewany jest na rynku wzrost znaczenia certyfikacji firm pod wzgledem ich cybernetycznych zabezpieczeń i ochrony danych osobowych. Należy przypuszczać, że ilość kontraktów, do których możliwość przystąpienia będzie warunkowana przez posiadanie odpowiedniej wiarygodności zabezpieczeń cyfrowych rozszerzy się wkrótce. W efekcie tego już nie tylko w przetargach rządowych będzie można brać udział wyłącznie posiadając Cyber Essentials, ale także współpraca z innymi firmami będzie od tego uzależniona.

Jeśli potrzebujesz szkolenia dla swoich pracowników sprawdź  moje kursy dostępne online lub skontaktuj się ze mną aby zamówić szkolenie stworzone dla Twojej firmy

Jeśli poszukujesz informacji na temat ochrony danych osobowych – zajrzyj na naszą stronę w całości poświęconej temu tematowi: “OCHRONADANYCHOSOBOWYCH.CO.UK”