Jeśli chcesz zareklamować swój biznes w UK za pomocą drukowanych darmowych materiałów reklamowych – typu ulotki, broszury, wizytówki – w niektórych przypadkach potrzebować będziesz pozwolenia od swojego Councilu, które czasami wiąże się z opłatą.

Permission to distribute leaflets – Pozwolenie na dystrybucję ulotek

Za bezpłatne materiały drukowane uważa się:

  • ulotki, broszury, wizytówki
  • bezpłatne gazety
  • menu na wynos
  • oraz inne materiały promocyjne

Aby sprawdzić warunki wydawania pozwoleń oraz opłatyjakie będą wymagane w Twoim przypadku musisz skontaktować się z lokalnym Councilem, na terenie którego chcesz dystrybuować materiały reklamowe.

Jeśli już wystąpisz o “Permission to distribute leaflets” i otrzymasz decyzję odmowną – możesz odwołać się od niej do lokalnego magistrates’ court.

Jeśli chcesz publikować ulotki dotyczące ważnego wydarzenia kulturalnego lub społecznego na małą skalę, być może będziesz mógł otrzymać obniżenie opłaty licencyjnej. 

Pamiętaj o posiadaniu ze sobą licencji – Permission to distribute leaflets – podczas dystrybucji Twoich materiałów reklamowych.

Niektóre samorządy wydają plakietki dla każdej upoważnionej osoby do noszenia podczas dystrybucji materiałów drukowanych, niektóre natomiast wydadzą Ci jedynie pozwolenie w formie pisemnej decyzji.

Funkcjonariusz władz lokalnych może w dowolnym momencie poprosić o pokazanie pisemnego dowodu upoważnienia podczas koloportażu.

Grzywny i kary

Jeśli rozpowszechniasz materiały drukowane bez licencji lub łamiesz zasady zawarte w licencji, możesz zostać ukarany stałą karą do 150 GBP lub grzywną do 2500 GBP oraz wpisem do rejestru karnego. Twoja licencja może też zostać anulowana.

Twoje materiały drukowane mogą zostać odebrane do czasu zakończenia postępowania sądowego. Jeśli chcesz otrzymać zwrot wcześniej, będziesz musiał wystąpić do Justice of the Peace.

Kiedy nie potrzebujesz pozwolenia?

Nie potrzebujesz pozwolenia, jeśli materiały drukowane są rozpowszechniane:

  • bezpośrednio w skrzynkach na listy
  • wewnątrz budynku mieszkalnego lub biurowego
  • w autobusie lub taksówce
  • jeśli dystybucja materiałów ma miejsce w imieniu organizacji charytatywnej
  • lub do celów politycznych, religijnych lub innych przekonań osobistych.