Kogo firmy mogą wyznaczyć jako REPREZENTANTA?

Firmy mogą wyznaczać zarówno osobę fizyczną jak i inną firmę.
Reprezentant może mieszkać lub mieć siedzibę w dowolnym miejscu w UE, w którym zamieszkują odpowiednie osoby, których dane dotyczą. Ta sama osoba lub spółka może pełnić funkcję Reprezentanta na podstawie art. 27 oraz Inspektora Ochrony Danych (DPO) zgodnie z art. 37-39.
 

Jak wyznaczyć?

Firmy mogą dokonać wyznaczenia reprezentanta za pomocą nieformalnego listu, który nie musi zawierać więcej niż jednego zdania. Art. 27 ust. 1 wymaga jedynie, aby wyznaczenie było „na piśmie”. Jeżeli firma wyznacza osobę fizyczną lub podmiot niestowarzyszony, powinna również zawrzeć oddzielną umowę o świadczenie usług, aby wyjaśnić obowiązki, wynagrodzenie, prawa do rozwiązania umowy i inne warunki handlowe.
Wzór takiej umowy możesz pobrać w naszym serwisie.
 

Kara za brak EU/UK REPREZENTANTA?

Podmiot gospodarczy/organizacja, która pomimo objęcia obowiązkiem – nie wyznaczy swojego reprezentanta w EU – może podlegać karze administracyjnej: do 10 mln EURO lub 2 % wartości rocznego obrotu – w EU. Tę samą wartość wyrażoną w funtach brytyjskich stanpwić będzie natomiast kara za posiadanie UK Reprezentanta dla firm spoza Wielkiej Brytanii.

Zakres mojej usługi w tym zakresie możesz sprawdzić klikając w poniższy link

Jeśli poszukujesz informacji na temat ochrony danych osobowych – zajrzyj na naszą stronę w całości poświęconej temu tematowi: “OCHRONADANYCHOSOBOWYCH.CO.UK”