Jak zapewne wiesz, ubezpieczenie to jedna z tych rzeczy, które płacimy w nadziei, że nigdy się nam nie przydadzą.

Prowadząc biznes w Wielkiej Brytanii masz do wyboru wiele różnych produktów ubezpieczeniowych. Zebraliśmy dla Ciebie te, które przydają się najczęściej. W niektórych przypadkach są one też obowiązkowe.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (Employement Liabilty – EL)

EL chroni Twoją firmę w przypadku, gdy jeden z Twoich pracowników dozna urazu w trakcie pracy dla Ciebie. Pokrywa wszelkie koszty prawne i odszkodowawcze związane z wypadkami w pracy.

Polisa Employement Liabilty – jest obowiązkowa, dla każdej firmy, która zatrudnia choćby 1 pracownika. Jeśli nie masz EL, może zostać nałożona na Ciebie kara w wysokości 2500 funtów za każdy dzień braku ochrony. Lekceważenie tego obowiązku może więc być kosztowne.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – Public Libility

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (PL) to jedna z najpopularniejszych polis dla małych firm, ponieważ chroni Cię przed roszczeniami wysuwanymi przeciwko Tobie przez obywateli.

Wszyscy wiemy, że wypadki się zdarzają. Jeśli jednak Ty lub ktoś z Twojego zespołu przypadkowo spowoduje obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia członka społeczeństwa, Twoja firma może zostać obciążona wysokimi opłatami prawnymi i wielomilionowymi kosztami odszkodowań. W tym miejscu PL jest tak ważny, ponieważ pozwala na opłacenie rachunków i utrzymanie działalności firmy.

Warto również zauważyć, że Twoi klienci lub dostawcy mogą wymagać posiadania polisy PL jako warunku pracy dla nich. Jest to więc krytyczna osłona pod wieloma względami.

Ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu przenośnego

Każda firma dysponuje technologią, sprzętem i innymi dobrami fizycznymi, na których polega, bez których jej działalność zostałaby wstrzymana lub mocno utrudniona. Ubezpieczenie wyposażenia ma na celu ochronę wszystkich fizycznych elementów w przypadku kradzieży, pożaru, zalania, utraty lub uszkodzenia.

Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie sprzętu przenośnego obejmuje wszystkie rzeczy, które zmożesz zabrać ze sobą, w tym:

 • smartfony

 • laptopy

 • tablety

 • kamery

Standardowo ubezpieczenie to obejmuje też wszystko, co należy do wyposażenie firmy (np. meble, wyposażenie biurowe).

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej (PI- Professional indemnity)

PI jest przeznaczone dla tych firm, które oferują profesjonalną obsługę lub doradztwo.

Ta polisa wypłaci odszkodowanie, jeśli popełnisz błąd lub jeśli klient poniesie (lub twierdzi, że poniósł) stratę finansową w wyniku Twojej pracy.

Podobnie jak w przypadku PL- Public Libility, niektórzy z Twoich klientów prawdopodobnie będą nalegać abyś miał ubezpieczenie PI – więc może ono pomóc w Twoim nowym biznesie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i oficerów spółki (Directors and officers (D&O) liability insurance)

Każdy założyciel lub dyrektor firmy powinien również poważnie rozważyć inwestycję w ubezpieczenie dyrektorów i oficerów firmy (D&O) – znane również jako ubezpieczenie od odpowiedzialności kierownictwa.

Zamiast chronić firmę jako całość, D&O chroni osoby odpowiedzialne za zarządzanie firmą. Ubezpiecza ich na wypadek wszelkich roszczeń wobec nich osobiście, w tym naruszeń przepisów BHP, niewłaściwego zarządzania emeryturą zakładową lub błędów w sprawozdaniach finansowych.

W takich sytuacjach kary mogą być znaczne i obejmują grzywny, dyskwalifikację, a nawet karę pozbawienia wolności.

Ten rodzaj ubezpieczenia może okazać się kluczowym, jeśli chcesz dla swojego biznesu pozyskać kapitał zewnętrzny, ponieważ inwestorzy prawdopodobnie zapytają, czy jesteś objęty tym ubezpieczeniem jako Dyrektor.

Kupując ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za zarządzanie, szczególnie jeśli jesteś startupem, należy zwrócić uwagę na kilka punktów.

Wiele polis nie obejmuje przedsiębiorstw w przypadku niewypłacalności, będącej jednym z największych zagrożeń, na jakie narażone są przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju. Upewnij się więc, że znajdziesz taki produkt, który to robi.

Powinieneś także poszukać polisy obejmującej roszczenia dużych akcjonariuszy/wspólników (posiadających ponad 15% udziałów w firmie), w przeciwnym razie może się okazać, że nie jesteś objęty ubezpieczeniem w przypadku niektórych roszczeń.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cybernetycznej

Cyberprzestępczość szybko stała się jednym z największych zagrożeń, przed którymi stoją firmy każdej wielkości, zwłaszcza w obliczu stale rosnącej góry danych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ma na celu pomóc złagodzić to ryzyko, obejmując firmy przed naruszeniami danych i atakami cybernetycznymi oraz wszelkimi szkodami, jakie mogą wyrządzić. W przypadku szkody ubezpieczenie cybernetyczne pokryje wszelkie roszczenia prawne, koszty odszkodowań i grzywny nałożone na Twoją firmę na mocy RODO/UK GDPR (jeśli jest to uwzględnione w ubezpieczenie).

W niektórych przypadkach może zapewnić plan szybkiego reagowania, obejmujący wsparcie prawne, IT, PR i obsługę klienta.

Ubezpieczenie odpowiedzialności za produkt (Product liability)

“Odpowiedzialność za produkt” odnosi się do odpowiedzialności cywilnej producentów, dostawców i innych podmiotów (np. dystrybutorów i sprzedawców detalicznych) za obrażenia ciała lub szkody majątkowe spowodowane wadliwym produktem.

Prawo dotyczące odpowiedzialności za produkt można podzielić na 3 reżimy:

 • odpowiedzialność kontraktowa;
 • czyn niedozwolony wynikający z zaniedbania w prawie zwyczajowym (odpowiedzialność z tytułu winy);
 • i ustawową ścisłą odpowiedzialność.

Systemy te działają równolegle i, w zależności od okoliczności sprawy, powód może zastosować jeden, dwa lub wszystkie trzy w celu uzyskania odszkodowania za stratę.

Dokładnie więc zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia tego rodzaju, jeżeli rozwazasz zakup tej polisy.

Pamiętaj, że należy odróżnić ją od „bezpieczeństwa produktu”, które stanowi odrębny system regulacyjny nakładający sankcje karne za produkty niebezpieczne. Wspólnym celem obu systemów jest ochrona konsumentów.

Ubezpieczenie od kosztów pomocy prawnej (Business legal expenses insurance)

Ubezpieczenie to da Ci pewność, że jeśli Twoja mała firma stanie w obliczu sporów sądowych lub prawnych koszty pomocy prawnej nie będą obciążały firmy bezpośrednio, a zostaną pokryte z ubezpieczenia.

Niezależnie od tego, czy chodzi o odzyskanie długu, nieoczekiwany spór pracowniczy, uszkodzenie mienia czy problemy z umową z klientem, koszty prawne mogą szybko wzrosnąć.

Jest to źródło wsparcia finansowego w przypadku niektórych rodzajów problemów prawnych, jeśli musisz się skorzystać z pomocy specjalisty.

Jeżeli posiadasz ochronę tego rodzaju ubezpieczenia, Twoja firma otrzyma pomoc w pokryciu kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

W zależności od zakresu ubezpieczenia pokryte będą:

 • Opłaty radców prawnych i adwokatów
 • Koszty sądowe
 • Koszty biegłego
 • Koszty uczestnictwa w posiedzeniu
 • Opłaty księgowych
 • Koszt apelacji lub obrony apelacji

Zazwyczaj oprócz pokrycia kosztów, otrzymujesz także bezpłatny dostęp do specjalistycznych porad podatkowych i prawnych.

Jakąkolwiek polisę ubezpieczeniową zawierasz, upewnij się, że znasz jej warunki.

Chociaż nie jest to wciągająca lektura, to przestudiuj dokładnie terms&conditions szczególną uwagę przywiązując do wykluczeń (an exclusion) przed podpisaniem dokumentu.

Jeśli będziesz potrzebował pomocy w doborze polisy do swojego biznesu, analizy czy zakres ubezpieczenia jest odpowiedni dla Twoich potrzeb – skontaktuj się ze mną i umów się na konsultację biznesową.