Jako osoba związana z firmą, jako dyrektor, udziałowiec lub jedno i drugie, prawdopodobnie będziesz pracować w konkurencyjnym środowisku, w którym ochrona niektórych informacji o Twojej firmie może zadecydować o sukcesie lub porażce.

Umowy o zachowaniu poufności (confidentiality agreement – non-disclosure agreement – NDA) to często sposób, w jaki firmy chronią krytyczne informacje na temat swojej działalności.

Co to jest umowa o zachowaniu poufności?

Umowa o zachowaniu poufności – NDA to umowa prawna zawarta pomiędzy co najmniej dwiema stronami, która ogranicza udostępnianie informacji poufnych innym stronom. Może to być odrębna umowa lub stanowić część większej umowy.

Po podpisaniu sygnatariusz ma obowiązek zachować poufność przekazanych informacji.

Umowa o zachowaniu poufności jest powszechnie stosowana w celu zachowania prywatności poufnych informacji, takich jak:

 • Własność intelektualna (IP)
 • Badania
 • Pomysły
 • Plany biznesowe
 • Dane techniczne
 • Dane osobowe (pracownika i klienta)
 • Informacje finansowe
 • Trwające negocjacje

W Wielkiej Brytanii istnieją zazwyczaj dwa rodzaje NDA:

Jednostronne (ONE-WAY) – gdy tylko jedna strona musi zachować informacje w poufności.

Wzajemne (MUTUAL) – gdy więcej niż jedna strona musi zachować informacje w poufności.

W przypadku naruszenia umowy o zachowaniu poufności i sprawa trafi do sądu, strona, która ujawniła tajemnice (lub wykorzystała je do celów nieprzewidzianych w umowie) może być zmuszona zrekompensować utracone zyski. Jak się pewnie domyślasz mogą to być znaczne kwoty.

Kiedy Twoja firma powinna skorzystać z umowy NDA?

Błędem jest zakładanie, że dyskusja między dwiema stronami będzie prywatna, nawet jeśli to, o czym się mówi, może w oczywisty sposób wydawać się poufne.

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek dyskusji biznesowej powinieneś zadać sobie pytanie, czy informacje, które będziesz ujawniać, mogą narazić Ciebie lub Twoją firmę na ryzyko pod względem komercyjnym lub z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Jeśli tak się stanie, powinieneś rozważyć sporządzenie umowy o zachowaniu poufności i podpisanie jej przed przystąpieniem do jakichkolwiek rozmów biznesowych.

Łatwo zasugerować, że jeśli chcesz zachować coś w tajemnicy, po prostu nikomu o tym nie mów – ale w biznesie nie jest to rozsądne, szczególnie w przypadku firmy, która dopiero zaczyna lub planuje rozwój.

Scenariusze, w których Twoja firma może potrzebować umowy o zachowaniu poufności

 1. Współpraca z inną firmą

Jeśli chcesz nawiązać relacje biznesowe z inną firmą, czy to jako klient, dostawca czy partner, prawdopodobnie omówione zostaną wrażliwe informacje na temat Twojej firmy (i jej firmy). Jeśli chcesz mieć gwarancję, że te informacje będą przechowywane między Tobą a nimi, będziesz potrzebować umowy o zachowaniu poufności.

Na przykład – opracowujesz nową usługę w ramach istniejącej oferty. Przed uruchomieniem należy powiadomić istniejącego partnera o usłudze, aby mógł przygotować swoje działania marketingowe. Nie chcesz, aby Twoja konkurencja dowiedziała się o tym, więc rozsądne byłoby, aby Twój partner podpisał umowę NDA.

 1. Szukasz porady inwestycyjnej lub biznesowej

Jeśli szukasz formy inwestycji, a nawet porady banku, księgowego czy doradcy finansowego, musisz szczegółowo omówić działalność swojej firmy. Przed przystąpieniem do takich rozmów powinieneś chronić siebie i swoją firmę, podpisując umowę NDA.

Na przykład – Twój startup wymaga finansowania i masz zaplanowanych wiele spotkań z potencjalnymi inwestorami. Aby zabezpieczyć inwestycję, musisz szczerze przekazać poufne informacje na temat swojej firmy, takie jak biznesplan, dane finansowe i informacje o personelu. Powinieneś sporządzić oddzielną umowę NDA dla każdego potencjalnego inwestora i poprosić o jej podpisanie przed pójściem na jakiekolwiek spotkania.

 1. Korzystanie z usługi

W miarę rozwoju Twojej firmy może być konieczne płacenie innym firmom za świadczenie usług. Aby jednak skutecznie świadczyć tę usługę, muszą mieć dostęp do informacji, których nie chcesz ujawniać.

Na przykład – Twoja firma zatrudniła konsultanta ds. marketingu cyfrowego, który zajmie się ciągłą kampanią e-mailową. Aby to ułatwić, musisz udostępnić listę danych osobowych wszystkim swoim klientom. Zanim to zrobisz, powinieneś poprosić konsultanta o podpisanie umowy NDA, aby mieć pewność, że nie wykorzysta tej listy do własnych celów.

 1. Kiedy pracownicy mogą wykorzystać informacje przeciwko Tobie

Umowy o zachowaniu poufności nie służą wyłącznie do współpracy z innymi firmami. Mogą być odpowiednie także dla pracowników. W końcu poza Tobą ci ludzie wiedzą o Twojej firmie więcej niż ktokolwiek inny.

Niektóre firmy nawet proszą kandydatów o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej.

Na przykład – Stworzyłeś nowy, innowacyjny produkt, który wywołuje zamieszanie w branży. W miarę rozwoju Twojej firmy musisz zatrudnić kilku pracowników do pomocy. Aby mogli prawidłowo wykonywać swoją pracę, muszą w pełni zrozumieć Twoją własność intelektualną. Aby powstrzymać ich przed opuszczeniem firmy i założeniem własnej, konkurencyjnej firmy, możesz poprosić ich o podpisanie umowy NDA.

 

Kiedy Twoja firma nie może stosować umowy o zachowaniu poufności?

Umowa o zachowaniu poufności nie może być zawarta w celu, ani powstrzymywać nikogo od:

 • Zgłoszenia przestępstwa odpowiednim organom
 • W celu powstrzymania pracownika zgłaszającego dyskryminację, molestowanie lub molestowanie seksualne
 • Ukrywania niewłaściwego zachowania lub postępowania, zwłaszcza jeśli istnieje ryzyko, że powtórzy się ono ponownie
 • Unikania rozwiązywania sporów i problemów w miejscu pracy
 • Wprowadzanie kogoś w błąd

Kliknij w obrazek poniżej, jeżeli potrzebujesz wzoru umowy NDA dla swojej firmy w UK.