Pracownik w UK

Get course

Pracownik w UK – Zatrudnij Pewność i Spokój Ducha 💼

Uwaga! 🚨

Prowadzisz firmę w Wielkiej Brytanii i zatrudniasz pracowników? Chcesz mieć pewność, że Twoja dokumentacja pracownicza jest zgodna z prawem i chroni interesy Twojej firmy? Jeśli tak, to nasza usługa “Pracownik w UK” jest właśnie tym, czego potrzebujesz!

Zainteresowanie 🧐

Wyobraź sobie sytuację, w której jeden z Twoich pracowników wnosi skargę lub pozew przeciwko Twojej firmie. Bez odpowiedniej dokumentacji, możesz stanąć w obliczu poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Stresujące, prawda? 😰

Ale nie martw się! Nasza usługa “Pracownik w UK” zapewni Ci kompleksową dokumentację pracowniczą, która zabezpieczy Twoją firmę przed potencjalnymi problemami prawnymi.

Pragnienie 💡

Z naszą usługą “Pracownik w UK” otrzymasz:

Kompletny Employee Handbook dostosowany do specyfiki Twojej firmy, zawierający wszystkie niezbędne procedury i regulaminy.

Umowy o pracę zgodne z prawem brytyjskim, chroniące zarówno Twoją firmę, jak i pracowników.

Polityki dyscyplinarne, zwalniania i rozpatrywania skarg, zapewniające przejrzystość i sprawiedliwość w relacjach z pracownikami.

✅ Politykę ochrony danych osobowych pracowników, gwarantującą zgodność z przepisami RODO.

Regulacje dotyczące urlopów, świadczeń i programów emerytalnych, ułatwiające zarządzanie zasobami ludzkimi.

Dzięki temu będziesz mógł cieszyć się spokojem ducha, wiedząc, że Twoja firma jest chroniona przed potencjalnymi problemami prawnymi. Poczuj ulgę, gdy nie musisz już martwić się o zgodność z przepisami i skomplikowane kwestie prawne. 😌

Działanie 🚀

Nie zwlekaj! Zabezpiecz swoją firmę już dziś. Zamów naszą usługę “Pracownik w UK” i ciesz się kompleksową dokumentacją pracowniczą, która zapewni Ci spokój ducha.

Wyobraź sobie, jak przyjemnie będzie móc skupić się na rozwoju Twojego biznesu, wiedząc, że kwestie prawne związane z zatrudnieniem są w najlepszych rękach. Poczuj tę swobodę i pewność, gdy nie musisz już martwić się o potencjalne problemy i konsekwencje. 🌟

Zamów już dziś i zabezpiecz swoją firmę! Twój sukces i spokój ducha są na wyciągnięcie ręki. 💪

  WAŻNE!!

Pamiętaj, że zatrudniając kogoś w Wielkiej Brytanii, pracodawca musi przestrzegać kluczowych kwestii prawnych.

1. Sprawdź, czy pracownik ma prawo do pracy w Wielkiej Brytanii Pracodawcy muszą upewnić się, że pracownik ma prawo do pracy w Wielkiej Brytanii, sprawdzając jego oryginały dokumentów tożsamości, zgodnie z wytycznymi Home Office, i robiąc kopie do celów prowadzenia dokumentacji. Jeśli brytyjska UK Border Agency przeprowadzi dochodzenie w sprawie pracodawcy i odkryje, że nie przeprowadził on prawidłowo niezbędnych kontroli, pracodawca może zostać ukarany grzywną w wysokości do 20 000 funtów za każdego nielegalnego pracownika.

2. Dostarcz pisemne oświadczenie o warunkach zatrudnienia i podstawowych zasadach (written statement of your terms of employment and basic principles) Pracodawcy mają obowiązek dostarczyć pracownikowi lub pracownikowi pisemne zestawienie warunków i podstawowych zasad nie później niż pierwszego dnia zatrudnienia. Pisemne oświadczenie musi zawierać przynajmniej niektóre dane szczegółowe dotyczące zatrudnienia określone w przepisach, w tym nazwiska stron, daty zatrudnienia, wynagrodzenie, godziny pracy, prawo do urlopu, wypowiedzenie, świadczenia i szkolenia. Istotne jest jednak także to, aby warunki zatrudnienia odpowiadały niezbędnemu celowi, dla którego pracownik jest rekrutowany, a także chroniły interesy handlowe pracodawcy. Jeżeli pracodawca nie przedstawi tego oświadczenia lub zasad, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za karę w wysokości do czterech tygodni wynagrodzenia brutto na pracownika.

3. Podaj informację o ochronie danych Wszyscy pracodawcy działający w Wielkiej Brytanii muszą przestrzegać ustawy o ochronie danych z 2018 r., która określa zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych należących do osób fizycznych. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek udostępnić każdemu pracownikowi informację o ochronie prywatności przed rozpoczęciem zatrudnienia. W zawiadomieniu określa się, jakie dane osobowe pracownika będą gromadzone, w jakim celu będą one wykorzystywane i z jakiego powodu zgodnie z przepisami ma to zgodne z prawem. Nieprzestrzeganie ustawy o ochronie danych z 2018 r. może skutkować karami finansowymi w wysokości do 4% całkowitego rocznego obrotu lub £17.5 miliona (w zależności od tego, która kwota jest większa) nałożonymi przez Information Commissioner’s Office.

4. Przestrzegaj krajowej płacy minimalnej Wszyscy pracodawcy muszą płacić swoim pracownikom i pracownikom mieszkającym w Wielkiej Brytanii co najmniej krajową płacę minimalną (NMW). Jednakże płacenie NMW nie polega wyłącznie na płaceniu stawek godzinowych ustalonych przez rząd – jest to kalkulacja oparta na wielu czynnikach. Jeśli HMRC przeprowadzi inspekcję pracodawcy pod kątem przestrzegania NMW i wykryje jakiekolwiek niedopłaty, wyda zawiadomienie o niedopłatach, zobowiązujące pracodawcę do zwrotu wszelkich niedopłat wszystkim obecnym i byłym pracownikom za ostatnie sześć lat. Pracodawca zostałby również ukarany karą finansową w wysokości do 200% całkowitej niedopłaty.

5. Zapisz uprawnionych pracowników do zakładowego programu emerytalnego Wszyscy pracodawcy w Wielkiej Brytanii są prawnie zobowiązani do automatycznego zapisywania uprawnionych pracowników lub pracowników do programu emerytalnego spełniającego określone wymogi ustawowe. Rejestracja może zostać wstrzymana na okres do trzech miesięcy, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Minimalne składki, które należy wpłacać, to 5% wynagrodzenia pracownika przez pracownika i 3% przez pracodawcę. Jednakże te poziomy składek mogą się zmieniać w zależności od kryteriów automatycznej rejestracji wybranych przez pracodawcę. Ważne jest, aby zapewnić, że przekazane wkłady odpowiadają tym kryteriom. W przeciwnym razie może to skutkować zaniżeniem przez pracodawcę składek emerytalnych. Organ regulacyjny ds. emerytur jest odpowiedzialny za zapewnienie, że pracodawcy wywiązują się z obowiązków związanych z automatycznym zapisem na emeryturę. W przypadku nieprzestrzegania przepisów przez pracodawców organ regulacyjny ds. emerytur ma prawo nałożyć grzywnę w wysokości do 10 000 funtów dziennie.

Oczywiście - w ciągu maksymalnie 24 godzin od zakupu prześlemy na podany przez Ciebie adres email fakturę - invoice.
Niestety nie. Ze względów wymogów podatkowych sprzedajemy nasze cyfrowe produkty jedynie osobom lub firmom z adresem w Wielkiej Brytanii. Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą i Twoja siedziba jest poza UK - skontaktuj się z nami, aby dokonac zapłaty bezpośrednio na konto bankowe - na podstawie faktury.
Dokumentacja pracownicza - Employee Handbook - to pakiet procedur i dokumentów niezbędnych w każdej firmie zatrudniającej pracowników. Zakres tej dokumentacji będzie zawierać kompletny "Employee Handbook" dopasowany do rodzaju i regulaminu Twojej firmy.