Umowa wspólników LTD

Get course
Zapisano się: 0 studentów

Umowa udziałowców to umowa między wspólnikami spółki LTD, która zgodnie ze Statutem spółki i prawem ogólnym ma na celu określenie praw i obowiązków udziałowców.

Jaki jest cel umowy wspólników?

Porozumienie udziałowcówy to umowa, w której strony zgadzają się na wykorzystanie swoich głosów w określony sposób w celu uregulowania sposobu prowadzenia spółki i przyznania pewnego stopnia kontroli wspólnikom, którzy w przeciwnym razie mogliby znaleźć się w niekorzystnej sytuacji.

Oto kilka przykładów celów, jakim może służyć Shareholder Agreement:

  • Udziałowcy niebędący dyrektorami spółki mogą chcieć mieć wpływ na podejmowanie decyzji. Być może dokonali dużej inwestycji w spółkę i chcą w jak największym stopniu chronić tę inwestycję, wyrażając zgodę
  • Bardzo małe spółki, na przykład te, które mają tylko dwóch udziałowców będących jednocześnie dyrektorami, mogą chcieć dopilnować, aby decyzje spółki były podejmowane wyłącznie w drodze jednomyślnego głosowania i z wyprzedzeniem decydować, co się stanie, jeśli osiągnięcie takiego porozumienia bedzie niemożliwe. Bez porozumienia głosujących, jeśli wspólnicy/dyrektorzy nie zgadzają się i posiadają 50/50 udziałówi, spółka znajduje się w „impasie” i nie może podjąć żadnej decyzji
  • Udziałowcy mniejszościowi, którzy normalnie nie mieliby wiele (lub żadnego) wpływu na sposób prowadzenia spółki, mogą mimo to chcieć mieć prawo zawetowania niektórych decyzji zarządu (na przykład istotnych zmian kierunku działalności, fuzji spółek, przejęć lub sprzedaży majątku spółki)
  • Umowa może również regulować sposób (i cenę) nowych udziałów, sprzedaży lub przeniesienia już istniejących
  • Może przewidzieć również poufność działalności firmy i ograniczyć możliwość zakładania konkurencyjnych firm przez osoby opuszczające spółkę
  • Wprowadzić proces, który należy zastosować w przypadku, gdy wspólnik chce sprzedać swoje udziały lub umiera

Jednym słowem dzięki zawarciu takiej umowy wspólnicy mogą wypracować bardziej sprawiedliwy podział kontroli pomiędzy udziałowcami spółki, z których każdy mógł wnieść inny wkład do spółki.

Pamiętaj, że zawarcie takiej umowy możliwe jest na każdym etapie istnienia spółki, jednakże wypracowanie porozumienia na każdy ze szczegółowych tematów, najłatwiejsze jest zazwyczaj na początku działalności.

Umowa udziałowców Ltd nie będzie miała pierwszeństwa przed Statutem Spółki (Articles of association) – w przypadku sprzeczności, pierwszeństwo będą miały postanowienia Statutu. 

Jednakże w umowie wspólników można przewidzieć, że w przypadku powstania konfliktu posiadający udziały i dyrektorzy wspólnie będą działać w celu zmiany Statutu w taki sposób, aby zgadzał się z postanowieniami umowy Shareholders Agreement.

Zakupując tą usługę otzymasz również 15 % zniżki na każdy inny serwis naszej firmy.

Oczywiście - w ciągu maksymalnie 24 godzin od zakupu prześlemy na podany przez Ciebie adres email fakturę - invoice.
Niestety nie. Ze względów wymogów podatkowych sprzedajemy nasze cyfrowe produkty jedynie osobom lub firmom z adresem w Wielkiej Brytanii. Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą i Twoja siedziba jest poza UK - skontaktuj się z nami, aby dokonac zapłaty bezpośrednio na konto bankowe - na podstawie faktury.
Konsultacje i stworzenie: Umowy udziałowców spółki LTD, która zgodnie ze Statutem spółki i prawem ogólnym ma na celu określenie praw i obowiązków udziałowców. Otrzymasz też 15% na każdy inny serwis, który mamy w swojej ofercie.