Zakup Biznesu w UK

Get course
Zapisano się: 0 studentów

Zakup Biznesu w UK – jeśli planujesz kupić biznes w UK, bez względu na to, czy ma to być zakup franczyzy czy też zakup niezależnej firmy lub jej skladników – pierwszym krokiem będzie zbadać ofertę, sprawdzić legalność, potwierdzić kondycję firmy i jej wycenę. W ramach tej usługi otrzymasz:

  • Konsultację biznesową, w trakcie której omówimy co ma wchodzić w zakres zakupu i jak przygotować się do procesu “due diligence”
  • Audyt biznesu – sprawdzenie stanu dokumentacji i składników biznesu, pod kątem legalności w UK, sprawdzenie kondycji finansowej i operacyjnej firmy, potwierdzenie wyceny oferty, ewentualnie wypracowanie nowej propozycji – “fair market price”, udział w procesie “due diligence”
  • Raport poaudytowy – w raporcie zawarte będą wszelkie informacje o stanie biznesu, którym się interesujesz, tj. o tym co należy uzupełnić – jeśli chodzi o dokumentacje prawną, księgową lub innego rodzaju – w zależności od branży (np. raport: Enviromental, Real Estate, Intellectual Property), jakie jest ryzyko zakupu biznesu, jego mocne i słabe strony, możliwości restrukturyzacji itp.
  • Umowa zakupu biznesu
  • Dokonanie zmian w Companies House, HMRC i innych wymaganych zmian (np. DVLA, Council itp.) po zakupie firmy – np. transfer udziałów, rezygnacja z pozycji Dyrektora/Sekretarza Firmy, powołanie nowego Dyrektora/Sekretarza Firmy, przepisanie własności samochodów, zgłoszenia do wlaściwego Council-u dotyczące wynajmu nieruchomości i inne.

 UWAGA!

Jeśli biznes, który chcesz zakupić posiada na własność nieruchomości w UK lub poza UK – formalności dotyczące przepisania ich nie wchodzą w zakres tej usługi.

Jeśli jesteś zainteresowany mniejszym zakresem usługi dotyczącej zakupu biznesu w UK – skontaktuj się ze mną.   

Oczywiście - w ciągu maksymalnie 24 godzin od zakupu prześlemy na podany przez Ciebie adres email fakturę - invoice.
Niestety nie. Ze względów wymogów podatkowych sprzedajemy nasze cyfrowe produkty jedynie osobom lub firmom z adresem w Wielkiej Brytanii. Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą i Twoja siedziba jest poza UK - skontaktuj się z nami, aby dokonac zapłaty bezpośrednio na konto bankowe - na podstawie faktury.
1. Konsultację biznesową, w trakcie której omówimy co ma wchodzić w zakres zakupu i jak przygotować się do procesu "due diligence" 2. Audyt biznesu - sprawdzenie stanu dokumentacji i składników biznesu, pod kątem legalności w UK, sprawdzenie kondycji finansowej i operacyjnej firmy, potwierdzenie wyceny oferty, ewentualnie wypracowanie nowej propozycji - "fair market price", udział w procesie "due dilligence" 3. Raport poaudytowy - w raporcie zawarte będą wszelkie informacje o stanie biznesu, którym się interesujesz, tj. o tym co należy uzupełnić - jeśli chodzi o dokumentacje prawną, księgową lub innego rodzaju - w zależności od branży (np. raport: Enviromental, Real Estate, Intellectual Property), jakie jest ryzyko zakupu biznesu, jego mocne i słabe strony, możliwości restrukturyzacji itp. 4. Umowa zakupu biznesu 5. Dokonanie zmian w Companies House, HMRC i innych wymaganych zmian (np. DVLA, Council itp.) po zakupie firmy - np. transfer udziałów, rezygnacja z pozycji Dyrektora/Sekretarza Firmy, powołanie nowego Dyrektora/Sekretarza Firmy, przepisanie własności samochodów, zgłoszenia do wlaściwego Council-u dotyczące wynajmu nieruchomości i inne. UWAGA! Jeśli biznes, który chcesz zakupić posiada na własność nieruchomości w UK lub poza UK - formalności dotyczące przepisania ich nie wchodzą w zakres tej usługi.