Być spółką Ltd (z ograniczoną odpowiedzialnością) czy prowadzić dzialalność jednoosobową (sole trader / self-emloyed)?

Zakładając firmę w Wielkiej Brytanii, musisz zdecydować, jaką strukturę przyjmie Twoja firma, aby wprowadzić swój pomysł w życie.

Najpopularniejszą strukturą biznesową wybieraną przez ponad 95% osób w Wielkiej Brytanii jest spółka Ltd – z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ważne jest jednak, aby zrozumieć zalety i wady przejścia na spółkę Limited, szczególnie w porównaniu ze strukturą jednoosobowego przedsiębiorcy. Poniżej przedstawiamy przegląd wielu zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z kilkoma potencjalnymi wadami.

Chociaż rejestracja biznesu jako Ltd Company wiąże się z większymi obowiązkami właściciela firmy, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są często uważane za bezpieczniejsze niż jednoosobowa działalność gospodarcza, ponieważ ryzyko dla właściciela firmy jest mniejsze w przypadku niepowodzenia przedsiębiorstwa. Należy jednak zauważyć, że jednoosobowa działalność gospodarcza jest prostsza i łatwiejsza w obsłudze.

Zalety założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd Company)

1. „Ograniczona” odpowiedzialność

Krótko mówiąc, utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozwoli oddzielić finanse biznesowe od osobistych i „ograniczyć” Twoją odpowiedzialność finansową. Daje to bezpieczeństwo finansowe, ponieważ Twój majątek osobisty (np. dom, samochód itp.) nie będzie zagrożony w przypadku, gdyby Twoja firma popadła w trudności i nie była w stanie spłacić swoich długów lub dostarczyć pracy.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością chroniony jest majątek osobisty wspólników powyżej wartości nominalnej ich udziałów. Oznacza to po prostu, że jako akcjonariusz będziesz zobowiązany wnieść jedynie wartość nominalną swoich niezapłaconych akcji, tj. wartość akcji w momencie ich pierwszej emisji.

2. Efektywność podatkowa

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje również kilka możliwości planowania podatkowego. Najważniejszą zaletą tego jest to, że może zwiększyć ilość pieniędzy, które zabierasz do domu.

Jako dyrektor spółki z ograniczoną odpowiedzialnością masz do dyspozycji ulgi podatkowe, które rekompensują brak świadczeń pracowniczych, takich jak zasiłek chorobowy, zasiłek urlopowy i urlop rodzicielski. Dywidendy to na przykład jeden ze sposobów oszczędzania podatków przez dyrektorów. Dywidendy są wypłacane z zysków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po opodatkowaniu i stanowią alternatywny sposób płacenia dyrektorom w porównaniu do normalnego wynagrodzenia. Zazwyczaj są opodatkowani według niższej stawki niż wynagrodzenie i unikają ubezpieczenia społecznego (NI).
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może ubiegać się o ulgę podatkową w odniesieniu do szerokiego zakresu wydatków służbowych. Wydatki to koszty, które ponoszone są wyłącznie w celach służbowych. Na przykład, jeśli korzystasz z własnego samochodu w celach służbowych, możesz obciążyć firmę kilometrami zgromadzonymi w podróżach służbowych, co pozwoli Ci skorzystać z paliwa wolnego od podatku. Koszty te również stanowią koszty uzyskania przychodu dla firmy, więc zyskujesz dwojako. Ponadto, jeśli prowadzisz firmę z domu, możesz ubiegać się o zwrot kosztów jej prowadzenia.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zapewniają również możliwość inwestowania dochodów z działalności handlowej przed opodatkowaniem w zakładowy program emerytalny, w przeciwieństwie do inwestowania wycofanych dochodów w osobistą emeryturę po odliczeniu podatku od działalności gospodarczej i podatku od osób fizycznych.
Ponadto spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają opodatkowaniu jedynie od swoich zysków – obecnie stawką 20% – i w związku z tym nie podlegają potencjalnym wyższym stawkom podatku od osób fizycznych nakładanym na osoby prowadzące działalność gospodarczą, które mogą sięgać 45% w określonych okolicznościach i ponad 60% w niektórych dochód.

3. Profesjonalny status  Twojego nowego biznesu

Rejestracja nowej firmy jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością natychmiast zapewnia jej obecność prawną i pomaga nadać status zawodowy, mówiący, że jesteś „gotowy do prowadzenia działalności”. Może również sprawić, że Twoja niedoświadczona firma będzie wyglądać na większą i bardziej wiarygodną, niż jest w rzeczywistości.

Może to nie tylko zwiększyć zaufanie klientów do Twojego produktu lub usługi, ale także pokazać inwestorom, że traktujesz firmę poważnie i warto ją wspierać. Niektóre firmy będą miały również politykę akceptowania wyłącznie wykonawców będących spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, więc czasami może to być konieczne.

4. Możliwości inwestycyjne i kredytowe

Ogólnie rzecz biorąc, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają również większe możliwości inwestowania i udzielania pożyczek niż osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Zakładając, że Twoja nowa firma będzie w pewnym momencie chciała zebrać pieniądze, będziesz potrzebować firmy, która skorzysta z efektywnych podatkowo opcji, takich jak program Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) lub Enterprise Investment Scheme (EIS).

Wady zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Zajmuje więcej czasu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga administracji, a Ty będziesz musiał wypełnić pewne obowiązki administracyjne, które zajmą trochę czasu.

Obejmują one:

  • Oświadczenie potwierdzające (confirmation statement) i roczne sprawozdania finansowe, które należy składać co roku w Companies House.
  • Zeznanie podatkowe firmy i roczne sprawozdania finansowe, które należy co roku przesyłać do HMRC.
  • Wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji, których należy przestrzegać, w tym sporządzanie protokołów posiedzeń i rejestrowanie wszystkich decyzji podejmowanych przez dyrektorów i akcjonariuszy.
  • Prowadzenie szeregu rejestrów i rejestrów ustawowych lub firmowych oraz udostępnianie ich do wglądu publicznego w Twojej siedzibie.

Te obowiązki administracyjne zazwyczaj nie są zbyt uciążliwe, ale podczas opracowywania pomysłów i modelu, testowania gruntów i udoskonalania tych zadań administracyjnych, możesz uznać, że możesz się bez nich obejść.

Dla porównania założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest jedną z najprostszych rzeczy do zrobienia w zakresie rejestracji i administracji. Wymogi księgowe są minimalne i istnieją jedynie podstawowe wymogi związane z dokumentacją i prowadzeniem rejestrów.

2. Pieniądze

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zazwyczaj mają bardzo niskie koszty i wydatki początkowe. Jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą będziesz także właścicielem wszystkich zysków i aktywów firmy, a zyski łatwo będzie przeznaczyć na użytek osobisty, chociaż jak wspomniano powyżej, może to prowadzić do wyższych zobowiązań podatkowych.

Dla porównania, cena założenia spółki w Companies House może wahać się od 15 do 200 funtów, natomiast złożenie oświadczenia potwierdzającego utrzymanie spółki w rejestrze kosztuje obecnie kolejne 13 funtów rocznie.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają również bardziej złożone konta, dlatego opłaty księgowe będą prawdopodobnie wyższe w porównaniu z opłatami pobieranymi przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.

Należy jednak pamiętać, że jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ponosisz pełną i osobistą odpowiedzialność za wszystkie długi i zobowiązania biznesowe. Dzieje się tak dlatego, że nie ma prawnego rozróżnienia pomiędzy finansami osobistymi i biznesowymi, zatem Twój dom i inne aktywa będą zagrożone, jeśli nie będziesz w stanie spłacić zobowiązań finansowych swojej firmy.

Poza tym, chociaż prostota oznacza, że na początku oszczędzasz czas i pieniądze, zaczynając jako jednoosobowa działalność gospodarcza, istnieją potencjalnie znaczące dodatkowe wymagania dotyczące dokumentacji, kosztów i nakładów czasowych w przyszłości, jeśli będziesz chciał to zmienić.

Włączenie istniejącej firmy – tj. zmiana z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w przyszłości – nieuchronnie będzie wiązać się z opłatami profesjonalnymi, aby zapewnić, że nie będzie żadnych konsekwencji podatkowych związanych ze „sprzedażą” przedsiębiorstwa spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Będziesz także musiał zgodnie z prawem przenieść wszelkie aktywa (np. własność intelektualną (IP) w postaci logo, stron internetowych, domen itp.) do nowej firmy.
Wreszcie, prawdopodobnie wystąpią również obciążenia administracyjne związane ze zmianą istniejących umów, kont dostawców i/lub klientów z nazwy firmy prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą na nową nazwę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Ograniczona prywatność

Jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie ma wymogu ujawniania rachunków ani danych osobowych w rejestrze publicznym. Nie ma również wymogu udostępniania dokumentacji handlowej do wglądu publicznego.

Dla porównania, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Companies House wymaga, aby określone rejestry firmowe i konta stały się rejestrami publicznymi, w wyniku czego każdy może uzyskać do nich dostęp. Można również przeglądać bardziej szczegółowe informacje na temat dyrektorów i akcjonariuszy, ale dostęp do tych szczegółów może być ograniczony.

 

Dla wielu osób rozpoczynających działalność gospodarczą decyzja pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będzie łatwa. Jednak każdy biznes jest wyjątkowy. Aby więc mieć pewność, że wybierzesz najlepszą strukturę, oprzyj swoją decyzję na osobistych preferencjach i podejściu do ryzyka finansowego, celach biznesowych i planach długoterminowych. Jeśli jesteś na tym etapie – możesz się z nami skonsultować.

Co jest takie samo w obu przypadkach?

W odniesieniu do podatku od wartości dodanej (VAT) zasady obowiązują w przypadku osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są takie same. Obydwa typy struktur powinny zarejestrować się do celów podatku VAT w HMRC, jeśli sprzedaż towarów podlegających opodatkowaniu przekracza 85,00 GBP lub jeśli wiesz, że przekroczysz ten próg w ciągu 30 dni. Jedyna różnica, jak już zauważyliśmy, polega na tym, że jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie będziesz osobiście odpowiedzialny za podatek VAT w porównaniu do osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

Również jeżeli będziesz zatrudniał pracowników, te same obowiązki pracodawcy dotyczą Cię jako Ltd i jako Sole Trader.

Także w odniesieniu prawa ochrony danych osobowych obowiązki Twojego biznesu bedą takie same, niezależnie od tego jaki rodzaj firmy będziesz prowadził. W ten sam sposób Information Commissioner’s Office (jednostka nadzowująca stosowanie tego prawa w Wielkiej Brytanii) będzie miała prawo Cię kontrolować, oczekiwać od Ciebie licencji Data Protection Licence i  wymagać takiej samej ochrony danych, które przetwarzasz w swojej firmie.